3. Distributionsforholds Analyse Essay

Profilbekl?dning udbydes ikke s?dvanligvis i detailhandelen, da den typisk forefindes p? bussines to bussines markedet. Derfor analyseres der kun p? dette marked.

De nuv?rende distributions kaneler best?r af fabrikanter, grossister samt detailhandlen. Af fabrikanter er der kun et f?tal som selv udbyder profil bekl?dning.

We will write a custom essay sample on
3. Distributionsforholds Analyse Essay
or any similar topic only for you
Order now

V?sentligst er der grossister der st?r for langt den st?rste del af markedet. Kontakten mellem konsument og grossist er oftest p? s?lger initiativ, hvor imod detailhandlen kun kommer ind i billedet p? k?ber initiativet vedr. profil bekl?dning forudsat det ikke drejer sig om standardvarer.

Kontakten til k?bscentrene, for b?de producenterne og grossisternes vedkommende, foreg?r ved b?de upersonlig massekommunikation dels ved personlig individuel kommunikation.


Producenterne som i dag oftest er placeret i lav l?nsomr?der distribuerer produkter til profilbekl?ding gennem grossisterne. Grossisterne er den position, at man ikke b?de kan levere billige produkter og samtidig levere hurtigt. Derfor tilrettes en standardvaren ved logo e.lign. eller ogs? f?r disse fremstillet en mindre serie hos en leverand?r. Dog er der i sidstn?vnte tilf?lde l?ngere ventetid.


Kanalernes evne til at udf?re markedsf?ringsopgaverne ud fra et valgt serviceniveau:
Producenterne er kan yde en mindre servicegrad, typisk afstemt efter individuelle muligheder.

Grossisterne fokuser p? markedsf?ringsopgaven , men serviceniveauet vurdres at v?re h?j
Detailhandlen har slet ikke interesser i retning af, at servicere med profil bekl?dning.


4. Konkurrenceafgr?nsning
Der ses kun p? direkte konkurrenter dvs. grossisster, producenter, hvor detailhandelen ikke vurderes som nogen s?rlig stor konkurrent, og medtages derfor ikke. Der samarbejdes ikke mellem nogen af nedenst?ende virksomheder.Brancheglidning forekommer kun i meget ringe grad.


AnsatteOms?tningBruttoavance
J.P. Bacher Erhvervsbekl?dningGrossist10-1916.866 kkr.

O.K.J. Erhvervsbekl?dningFabrikant2013.311 kkr.

K.Vesteg?rd FrandsenFabrikant2712.865 kkr.

Carl BacksGrossist167.131 kkr.

Hysna Erhvervsbekl?dningGrossist1222.384 kkr.


Der er dog mindre virksomheder p? markedet men de vurdres ikke at have nogen s?rlig indflydelse.


FabrikanterGrossister
Kapacitet/volumen m?ssig styrke/svaghedSvaghed da optimum er stordriftStyrke da indk?bs volumen afstemmes
af situationen.

HandlingsparametreStyrke ved produktet, fleksibiliten, og leveringsevnenEneste styrke er pris som handlings-parameter
Placering i konsumenternes,
leverand?rens og
distributionskanalens bevisthedKonsumenterne genkender m?rket. Konsumenterne forbinder ikke produkt med grossisten.


Deles konkurrenterne igen op p? grossister og fabrikanter vedr. deres evne til at reagere p? markedsaktiviteter, da vil grossisterne v?re mest villige til at:
-f?lge prisudviklingen
-optimere promotion mm.


Opvendt vil fabrikanterne v?re dem der bedst evner at:
-?ndre produktet mm.

-tilpasse distributionskanel

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out