Benjamin Alire Saenz Essay

Benjamin Alire Saenz kjem fra old Pichao, New Mexico. Han vaks opp pa ein gard ikkje langt unna Mesilla. Han skriv poesi, novelle og barneboker. Han har utdanning innanfor humanisme, filosofi og teologi. Han har jobba som prest, men bestemte seg for a ta meir utdanning. Han tok utdaning innanfor kreativ skriving. Etterpa tok han utdanning innanfor amerikansk litteratur. Nar han var ferdig med utdanninga si skreiv han sin forste bok om poesi. Han blander inn poesi i skjonnlitteraturbokene sine. Bokene hannes har mykje av hannes mexicanske kultur i seg. Handlingane forgar pa 80 talet og alle kjarleiks bokene hans handlar om gutar som er forelska i gutar. Det handlar mykje om de vanskelege tinga med a vokse opp i et multikulturelt samfunn. Han har sjolv mexicanske foreldre og han vaks opp i New Mexico med et bein i var kultur. Som homofil har det vert viktig for han og skrive boker om vanskelege ting som religion og legning, kultur og legning. Han formidlar godt at vi ma slutte a Sja pa menneska rundt oss og tenke at det er det normale. Han er 65 ar og den forgje og mest sannsynleg siste boka hans kom ut i 2016. Han er katolikk a han ser pa religion pa ein vitskapleg mate og ikkje pa ein bokstavleg mate han mene at de religiose skriftene ma forskas pa og at det ikkje tas bokstaveleg. Han meiner at morsmalet sitt spansk er absolutt det finaste spraket og det ma eg si meg einig i. Hannes poesi er na av det finaste og mest gjennomtenkte eg har lest, Benjamins mate a tenk og utrykk seg pa e nydeleg. Han skrivar mest moderne bokar men det folast som fantasi for det er magisk. Han romantiserer ikkje ting det er naturleg. Dette er vanskeleg og finne i ung voksen (bok kategori) spesielt kjarleiks bokene hans finnes ikkje klissete eller over dramatiske, men han har kjempe kompliserte men realis tiske karakterar. Han er sjolv ikkje i et forhold vertfall ikkje offentleg og han har ingen barn. Noka av det mest sjokkerande for meg er verkelegheit i bokene til ungdom den dag i dag skrevet av 65 ar gammal mann. En av hannes viktigaste sakar og ein ting han er veldig opptatt av er homofilis rettigheiter og normalisere andre legningar ein heterofili. Ein kjarleik historie mellom to gutar er ikkje noko underledens ein mellom ein gut og ei jente.
Han menne at dettevill pa sikt bli eit samfunns problemom vi ikkje gjarnokomed det.. Homofili er godtatt og respektert I mange samfunn menframdelensikkjedet normale og dettemenneBenjamin at ma vare neste steg tilet meir aksepterande samfunn.Eg er veldig fasinert av dennegamlemannen ogmyaav det hanskrivarom har fatt meg til a forstavorheldig eg er som er heterofil, hvitt, fodt I 2003, en kultur,tryggheitog stabilitet. Boken hannesfik meg til a elske a leseigjenI en tidvoreg syntestlesingvar meir eller mindreuinteressant.
– lena andersson, 29 oktober 2016

We will write a custom essay sample on
Benjamin Alire Saenz Essay
or any similar topic only for you
Order now
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out