cgnm

Question Answer
Cen feidhim ata ag carbaihiodraiti? Fuinneamh agus teas
Cen feidhim ata ag proitein? Fas agus deisiu cheallai
Ceard e na cuig comh-abhar bia? Proitein, Carbaihiodraiti, Sailte, Vitimini agus Miainri
Ainmigh dha mianra Calciam agus iarrann
Cad as a thagann iarrann? Feoill agus iasc
Cad as a thagann calciam? Bainne, cais, iogairt
Ainimigh dha vitimin Vitimin A agus Vitimin B
Cad as a thagann Vitimin B? Plur, iasc, uibheacha agus feoil
Cad as a thagann Vitimin A? Ola, margairin agus uibheacha
Cen comh-abhar bia ata i feoil, iasc, cno agus ponrai? Proitein
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out