cgnm

Question Answer
ce feidhim ata ag carbaihiodraiti teas agus fuinneamh
cen feidim ata ag proiten Fas agus desu chellai
ceard e na cuig comh-abhair bia proitean, saillte ,cobaihiodraiti, viimini agus minari
Ainmigh dha minari calcaim agus iarrann
cen bia a bionn iarran I feoil agus iasc
cen bia a thugann calcaim duit yogart , bainnie
Ainmigh dha vitimin vitimin A agus vitimin D
cen bia a bionn vitimin D I iasc, ubhacha,bainnie agus cais
cen bia ata vitimin B Plur , uibheacha , feoil
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out