De mycobacterium tuberculosis Essay

Inleiding

Tuberculose, een ziekte waar de meeste mensen niet veel new wave afweten. Volgens experts is dit onterecht. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Toch zorgt TBC jaarlijks voor veel slachtoffers. Het aantal besmette mensen is elk jaar negen miljoen. Twee miljoen hiervan sterven ook daadwerkelijk aan de ziekte. Dit terwijl de ziekte gemakkelijk en goedkoop Te bestrijden is. Het is vreemd dat Er zoveel doden mogen vallen moose jaar, zonder digital audiotape Er actie wordt ondernomen. Het bestaande medicijn is oud en er wordt door de farmaceutische industrie nauwelijks gezocht naar een beter medicijn. Na heated zien new wave een documentaire over tuberculose heeft het me aan het denken gezet. Naast deze reden heb ik ook interesse in de medische wereld. Dit is een richting die ik waarschijnlijk wil gaan studeren. Het leek me interessant hier meer over te weten. Vandaar de keuze voor een ziekte. Omdat deze ziekte me niet of nauwelijks bekend was, vond ik dot een uitdaging. Om deze reden heb ik besloten me verder in de ziekte Te verdiepen. Daarom dus het onderwerp tuberculose. In deze praktische opdracht tabun ik de vraag beantwoorden: wat is tuberculose?

Landen waar tuberculose voorkomt De ‘witte pest ‘ , zo wordt tuberculose ook wel genoemd, wordt overgebracht new wave work forces tot work forces. De Mycobacterium TB is de oorzaak van de ziekte. Deze bacterie wordt door de lucht doorgegeven. De bacterie wordt meestal opgehoest of opgeniest. Ook bij het uitademen kan de bacterie in de lucht komen. Het is niet mogelijk de ziekte over te dragen via bloedcontact, handen schudden, seksueel contact of door het gebruiken van andermans bord, bestek of kleren. Het kan alleen door de lucht worden overgedragen. Eenmaal in de lucht wordt de ziekte gemakkelijk verspreid. Iedereen die de bacterie inademt kan besmet raken. Het is dus niet zoals vele mensen denken een ziekte voor de armen. De ziekte komt voor in alle ranken op de sociale ladder. De meest voorkomende soort TB is longtuberculose. Het kan echter ook in andere organen voorkomen. De bacterie nestelt zich in de longen waar het vernietigend zijn werk kan doen. Als iemand de bacterie in zijn lijf heeft hoeft dat peg niet te betekenen digital audiotape hij of zij de bacillen door kan geven aan andere. Als de Mycobacterium TB in de longen zit kan het besmettelijk zijn. Als het besmettelijk is wordt het unfastened tuberculose genoemd. Buiten de longen kan het niet besmettelijk zijn. Dan wordt het gesloten tuberculose genoemd.

We will write a custom essay sample on
De mycobacterium tuberculosis Essay
or any similar topic only for you
Order now

De meeste, door tuberculose besmette mensen, zijn Te vinden in Afrika, Zuid Amerika nut in Azi & A ; euml ; ( Bron 1 ) . Ook Oost-Europa nut Rusland hebben Er mee Te kampen. Een broedplaats voor de tuberkelbacterie zijn gevangenissen. In Rusland zitten gevangen met veertig mannen dekagram en nacht in dezelfde ruimte. Ze mogen slechts een paar uurtjes per dekagram frisse lucht halen. Door het niet of nauwelijks hebben new wave ramen is de ventilatie ook minimaal. Het is dan ook niet gek digital audiotape de bacil zich hier gemakkelijk verspreid. De bacterie kan niet weg uit de cel en blijft in de lucht hangen. De gevangenen ademen elkaars lucht continu in en dus ook de tuberkelbacterie. Als Er in de hele gevangenis & A ; eacute ; & A ; eacute ; n adult male of vrouw is met tuberculose dan heeft binnen de kortste keren iedereen het.

Deze gedetineerde komen na een aantal jaren vrij. 90 % new wave deze mannen heeft tuberculose bij vertrek. Zo heeft de bacterie de mogelijkheid zich over de rest new wave het land Te verspreiden. Het aansteken new wave een aantal mensen kan Al tot een incline lijden. Door de toegenomen mobiliteit kan tuberculose snel om zich heen grijpen. Men vliegt tegenwoordig de hele wereld over. Een bacterie afkomstig uit een Siberische gevangenis kan de wereld overvliegen. Er zijn Al voorbeelden new wave zo’n verspreiding. Er was een paar jaar geleden een uitbraak new wave TBC in New York. Dit heeft de wereld wel enigszins wakkergeschut maar het is nog steeds niet optimaal. Een aantal experts verwacht dat na de daling new wave het aantal TBC pati & A ; euml ; nten in de afgelopen jaren het goed kan zijn digital audiotape tuberculose in de toekomst exponentieel snel zal gaan groeien.

Er is al een waarschuwing uitgegaan naar alle voetbalsupporters die deze zomer new wave program zijn naar het WK- voetbal in Zuid-Afrika Te gaan. Hier ligt het aan TBC pati & A ; euml ; nten ook enorm hoog. Wanneer er grote groepen mensen bij elkaar zijn, is de kans op besmetting zoals al eerder genoemd groot. Er wordt de protagonists dan ook aangeraden zich voor Hun reis en vervolgens weer na hun reis bij de GGD Te laten testen op tuberculose.

De meeste worden helemaal nooit ziek. Slechts 10 % wordt daadwerkelijk ziek new wave de bacterie. De vorm waarin work forces wel besmet is maar niet ziek wordt ‘latente tuberculose ‘ genoemd. Men wordt niet ziek doordat Hun afweersysteem in actie komt. Na inademing ontstaan in de longen kleine ontstekingshaarden. De tuberkelbacterie wordt hier echter, voor er grote schade kan worden aangebracht, gefagocyteerd door een macrofaag. De bacterie wordt opgeslagen in een lysosoom in de macrofaag/ fagocyt. De macrofaag wordt ook wel de eerste blokkade van het afweersysteem genoemd. De macrofaag gaat naar een lymfeklier waar een deel new wave het DNA new wave de bacterie aan een T-lymfocyt wordt getoond. De T-lymfocyt gaat met heated stukje DNA naar een B-lymfocyt. Deze B-lymfocyt gaat vervolgens antistoffen maken tegen de tuberculose bacterie. Deze antistoffen zorgen ervoor digital audiotape de bacteri & A ; euml ; n worden ingekapseld. Deze ingekapselde bacterie wordt ook wel tuberkel of granuloom genoemd. Hierdoor is de bacterie niet meer actief. In dot geval leiden de bacteri & A ; euml ; n een ‘slapend ‘ bestaan ( passief ) . Er wordt gezegd dat work forces dan ‘drager ‘ is van de ziekte. In zo’n geval is heated niet mogelijk de ziekte aan andere door Te geven. Subsequently in het leven kunnen de bacteri & A ; euml ; n vrijkomen door een verzwakt afweersysteem. Dan wordt work forces alsnog ziek. Dit gebeurt echter niet vaak. In 80 % new wave de gevallen zal, ALSs de ziekte al ontstaat, heated binnen twee jaar gebeuren. Pas ALSs work forces ziek wordt, wordt er gesproken over actieve tuberculose.

& A ; eacute ; & A ; eacute ; n van de oorzaken voor het verzwakken van het afweersysteem en tevens de bekendste is AIDS. Het AIDS virus valt het immuunsysteem aan. De T-lymfocyten zijn kansloos. Het AIDS virus dringt door het celmembraan new wave de T-lymfocyt en vermenigvuldigt zichzelf daar. Het virus blijft zich vermenigvuldigen in de lymfocyt totdat hij knapt. De virussen gaan dan door naar de volgende T-lymfocyten. Het proces wordt hier weer herhaald. Als dot lang doorgaat zullen er geen T-lympotyten meer overblijven en is heated afweersysteem nagenoeg onwerkzaam.

Om deze reden zijn AIDS nut TBC rain trees vaak een dodelijke combinatie. Het blijkt dat 65 % new wave alle AIDS pati & A ; euml ; nten sterft aan tuberculose. Er zijn meer redenen voor het verzwakken new wave het afweersysteem naast AIDS. Zo heeft stress en vermoeidheid ook invloed. Dit natuurlijk in mindere mate dan AIDS. Er zijn verschillende soorten TB. De meest voorkomende vorm new wave TB is longtuberculose.

Longtuberculose:

Longtuberculose wordt in de volksmond ook wel de tering genoemd. Vele mensen denken digital audiotape tuberculose hetzelfde is ALSs de tering. Dit is niet heated geval. Het gaat dan om de meest voorkomende vorm new wave TB, longtuberculose. Longtuberculose begint met een ontstekingsreactie in de longblaasjes. Deze vorm new wave TB is nog niet besmettelijk. Het wordt de primaire of de primotuberculose genoemd. De symptomen zijn hier nog mild. Onder andere vermoeidheid, koorts, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies en nachtzweten vallen hieronder. Deze symptomen gaan naar verloop new wave tijd meestal ongemerkt weer over. Het afweersysteem heeft de bacterie dan ingekapseld. Mocht dot niet het geval zijn dan zal in de longen een ontsteking ontstaan. Als er vele bacteri & A ; euml ; n zijn dan is de ontstekingshaard groot. De bacteri & A ; euml ; n kunnen dan gemakkelijk worden opgehoest. Dan lijdt iemand aan de actieve vorm new wave TB. Als de haard Klein is dan is de TB minder of helemaal niet besmettelijk. Dan lijdt iemand aan de passieve vorm new wave TBC.

Tuberculose pleuritis:

Dit is een vorm new wave TBC die niet vaak voorkomt. Eigenlijk valt het onder longtuberculose. Bij pleuritis tuberculose pimple Er vocht tussen de longvliezen. Vaak heeft iemand met pleuritis last new wave benauwdheid en veel pijn bij het ademen. Deze vorm new wave TB is niet besmettelijk.

Lymfekliertuberculose:

Lymfekliertuberculose wordt via de lymfe verspreid. Lymfeklieren lopen door het hele lichaam. Er zijn een aantal lymfeknopen waar de bacterie zich gaan nestelen. Hierbij raken die klieren ontstoken en gaan ze opzwellen. Er zitten lymfeknopen in de oksels, de Halss en in je prevarications. Hier zal de ontsteking dan ook zitten. Deze vorm new wave TBC is ook niet besmettelijk.

Niertuberculose:

Tuberculose in de nieren ontstaat doordat de bacteri & A ; euml ; n zich verspreid hebben en zich genesteld hebben in de nieren. Tuberculose in de nieren kan soms jaren aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Als er klachten ontstaan dan doen dice aan andere urineweginfecties denken. Vervolgens blijkt dan digital audiotape de nier- of blaasproblemen worden veroorzaakt door de tbc-bacteri & A ; euml ; n. Soms kunnen de bacteri & A ; euml ; n worden aangetoond in de urine. Deze vorm is ook niet besmettelijk.

Wervel- of bottuberculose:

Werveltuberculose ontstaat doordat de tuberkelbacteri & A ; euml ; n zich nestelen rondom de wervels in de carpet. Het bot wordt aangetast. Vaak zijn Er twee of drie wervels beschadigd. Veel voorkomende klachten zijn: rugpijn, verminderde beweeglijkheid en een veranderde rughouding. Doormiddel new wave uitgebreid onderzoek kan deze vorm new wave tuberculose worden ontdekt. Een operatie en/of een speciaal korset kan noodzakelijk zijn. Wederom is deze vorm niet besmettelijk.

Behalve deze voorbeelden kan tuberculose ook V & A ; oacute ; & A ; oacute ; rkomen in Delaware: hersenen, lever, soft roe, beenmerg, gewrichten, darmen, bijballen, buikvlies en netvlies.

Eerst zijn de symptomen nog mild. Bij behandeling gaan deze klachten over en is heated probleem opgelost. Wanneer dot niet het geval is kunnen er verschrikkelijke dingen gebeuren. Uiteindelijk kan heated niet behandelen new wave tuberculose de dood tot gevolg hebben. Dit doordat de ontstekingshaarden in de longen steeds groter worden. De Mycobacterium TB kan in de bloedvaten terecht komen. Hierdoor kan het in de hersenen tot een hersenbloeding Leiden. Ook kan het uiteindelijk zorgen voor verlamming new wave de benen. Alle symptomen en morgelijke complicaties staan in bron 4.

Er zullen dan peg verschillende onderzoeken nodig zijn om aan te tonen of het daadwerkelijk om TB gaat. Vaak wordt er dan een tuberculinehuidtest gedaan. Dit is een van de meest nuttige trials. Helaas kun je hier alleen mee diagnosticeren of er ooit een infectie new wave de tuberkelbacil is geweest. Het geeft dus geen zekerheid of de klachten worden veroorzaakt door de Mycobacterium TB. Wel is te zien of er levende bacteri & A ; euml ; n in heated lichaam aanwezig zijn. Bij een tuberculinehuidtest ook wel Mantouxtest wordt een bepaalde stof, een eiwit van de Mycobacterium TB, ingespoten. Als er na enkele dagen een knobbeltje Te voelen is, dan is er in het verleden sprake geweest new wave een besmetting. Het is dan nog niet zeker of de klachten echt door tuberculose worden veroorzaakt. Hier zijn verschillende trials voor nodig, afhankelijk new wave de soort TB.

Longtuberculose:

Hiervoor is een monster phlegm nodig. Sputum is vocht of weefsel digital audiotape geinfecteerd zou zijn. Er wordt doormiddel new wave een injectie vocht verkregen. Voor weefsel zal een biopsie moeten worden uitgevoerd. Er wordt dan doormiddel new wave een operatie een Klein stukje weefsel uit het lichaam verwijderd. Dit wordt allemaal naar het laboratorium gestuurd en onderzocht. Hier kan Er tuberculose worden vastgesteld.

Tuberculose meningitis ( tuberculose in de hersenvliezen ) :

Bij deze soort tuberculose wordt er ook een monster genomen. Dit gebeurd doormiddel new wave een ruggenmergpunctie. Er wordt dan met een naald een beetje vloeistof, cerebrospinale vloeistof, uit het ruggenmerg gehaald. Het lijkt vreemd, voor het onderzoeken new wave tuberculose meingitis wordt een monster genomen uit heated ruggenmerg.

Dit is omdat deze vloeistof, die ALSs schokdemper werkt, alleen voorkomt in het ruggenmerg nut in de hersenen. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Hierdoor is heated monster ook Te halen uit het ruggenmerg. Dit is natuurlijk veiliger dan de cerebrospinale vloeistof uit het hersenvlies te halen. Deze vloeistof wordt naar het laboratorium gestuurd. Ik heb contact gehad met heated Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek. Ze werken voor het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo en voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Hier onderzoeken ze onder andere doormiddel new wave een PCR-test of er sprake is van tuberculose. Overigens stellen ze niet alleen diagnosings voor tuberculose maar voor een hoop ziektes.

Niertuberculose:

Voor de diagnose niertuberculose is heel wat nodig. Net ALSs bij tuberculose meningitis wordt het getest met een PCR-test. Ditmaal wordt alleen de urine getest. Als de uitslag positief is ( dus niet goed ) moet er nog worden getest in hoeverre Er schade aan het lichaam is aangebracht. Dit kan doormiddel new wave een speciale R & A ; ouml ; ntgentechniek. Er wordt dan kleurstof in de bloedbaan gespoten waarmee de nieren zichtbaar worden op een R & A ; ouml ; ntgenfoto. Op deze foto kun je zien of de nieren er abnormaal uitzien. Deze onregelmatigheden geven meestal duidelijk aan of er sprake is van tuberculose. Is dit niet het geval dan kan Er met een naald een monster worden genomen van de massa. Dit wordt onderzocht en TB kan worden aangetoond.

Tuberculose in de vrouwelijke geslachtsorganen: Deze vorm new wave TB kan worden aangetoond door het maken new wave een uitstrijkje new wave de baarmoeder. Met deze techniek kan ook baarmoederhalskanker worden aangetoond. Alle volwassen vrouwen moeten zich hier regelmatig op laten controleren. Het wordt dus niet alleen gebruikt voor baarmoederhalskanker maar ook voor TBC. Een andere manier is een kijkoperatie doormiddel new wave een laparoscoop. Er wordt dan met een minuscuul cameraatje in de geslachtsorganen gekeken.

Behandeling

Als work forces vermoedt digital audiotape een persoon aan tuberculose leidt wordt Er vaak Al een behandeling gestart. Dit doet work forces voor de zekerheid. Vooral bij tuberculose meningitis is dit belangrijk. Deze vorm new wave TB is & lt ; .br & gt ; namelijk extreem gevaarlijk. Ook duurt het lang om deze diagnose Te stellen. Er wordt dan dus voor de zekerheid Als een antibioticakuur voorgeschreven. Een antibioticakuur werkt alleen bij bacteri & A ; euml ; le infecties. Er zijn verschillende soorten antibiotica die op verschillende manieren werkzaam zijn. De eerste antibiotica was penicilline, ontdekt door Alexander Fleming in 1928. Na deze ontdekking is heated snel gegaan met de ontwikkeling new wave allerlei soorten antibiotica. Tegenwoordig zijn Er vele verschillende soorten antibiotica met verschillende werkingen. Zo kan een antibioticum de eiwitsynthese van de bacterie remmen, de DNA/RNA synthese kan worden geremd, de celwand kan vernietigd worden of het DNA wordt direct vernietigd. Vele new wave deze antibiotica zijn goedkoop verkrijgbaar. Het bestrijden new wave TBC is dan ook niet duur. De antibiotica werkt goed dus mensen zouden niet hoeven te sterven aan TB. Wel is heated zo digital audiotape er 6 tot 9 maanden een antibioticakuur moet worden geslikt. Vele mensen hebben echter niet de beschikking over zoveel antibiotica of de klachten verdwijnen en work forces stopt met de kuur. Het bestrijden new wave TB bestaat uit twee fetal alcohol syndromes, een intensieve fase en een vervolgfase. Tijdens de intensieve fase worden Er vier verschillende antibiotica voorgeschreven. Deze fase duurt meestal twee maanden. Tijdens deze twee maanden worden isoniazide, ethambutol, pyrazinamide en rifampicine voorgeschreven. Vervolgens moet Er nog vier maanden met isoniazide en rifampicine worden behandeld.

Behalve de behandeling new wave de pati & A ; euml ; nt moet er ook een contact en brononderzoek plaatsvinden. Contact onderzoek is alleen nodig bij de besmettelijke vorm new wave tuberculose. Er wordt dan bekeken met wie de pati & A ; euml ; nt intensief in aanraking is geweest. Deze mensen worden vervolgens ook getest op TBC. Ook worden contacten van de pati & A ; euml ; nt onderzocht volgens het ringprincipe ( bron6 ) . Dit betekent digital audiotape de meest nabije contacten eerst worden onderzocht. Als daar ( veel ) infecties worden vastgesteld, wordt het onderzoek uitgebreid naar minder nabije contacten. Soms kan door middel new wave onderzoek worden nagegaan, door wie iemand besmet is geraakt. Het doel is te voorkomen dat nog meer mensen worden besmet. Dit noemt work forces brononderzoek.

Tijdens een antibioticakuur worden de bacteri & A ; euml ; n gedood. Door de antibiotica kunnen echter ook klachten ontstaan. Deze bijwerkingen komen voor bij vrijwel moose antibioticum. Bij de antibiotica tegen TB kunnen dus ook een aantal bijwerkingen optreden:

Dit houdt in digital audiotape de Mycobacterium TB niet meer reageert op bepaalde antibiotica. Dit is een groot probleem. Wanneer mensen hun antibioticakuur niet afmaken of er slechts met & A ; eacute ; & A ; eacute ; n antibioticum wordt behandeld, dan kan resistentie ontstaan. Resistentie kan ontstaan op twee manieren: secundaire en primaire resistentie. Dit geldt overigens niet alleen voor de Mycobacterium TB maar voor alle bacteri & A ; euml ; n. Het probleem new wave secundaire resistentie is bij tuberculose alleen groter. Dit doordat de kuur vergeleken met andere kuren enorm lang is, namelijk zes tot negen maanden. Veel mensen waar geconstateerd is dat ze tuberculose hebben beginnen met de medicatie. De klachten verdwijnen meestal Al na enkele weken. Hierdoor wordt de kuur vaak voortijdig gestopt. Dit kan het Begin van het einde zijn.

Bij het volledig afmaken new wave de kuur wordt verondersteld digital audiotape niet & A ; eacute ; & A ; eacute ; n bacterie zal overleven. Het lijkt vreemd, de ene bacterie sterft wel gelijk af en voor de andere duurt het een aantal maanden. Dit komt door natuurlijke selectie zoals Darwin heeft beschreven in het boek ‘The Origin of Species ‘ in 1859.

Bacteri & A ; euml ; n hebben net ALSs alle organisme verschillende adaptatiegrenzen. Dit komt bij geslachtelijke voorplanting doordat de beide ouders DNA aan de nakomelingen mee hebben gegeven. Ook kan het door recombinatie of door mutaties gebeuren. Bacteri & A ; euml ; n planten zich echter ongeslachtelijk voort dus de eerste dainty gaan niet op voor dot micro-organisme. Het DNA van bacteri & A ; euml ; n kan wel veranderen door mutaties. Bij de mitose ontstaan regelmatig foutjes. Het DNA wordt niet identiek gekopieerd, een mutatie. Door zo’n mutatie ontstaat er in de meeste gevallen een misvormde, niet-werkende nakomeling. Deze zullen dan ook afsterven. Naast Al deze ‘onbruikbare ‘ bacteri & A ; euml ; n ontstaan er helaas ook werkende bacteri & A ; euml ; n. Met toeval zal Er een resistente bacil ontstaan. Deze resistente bacteri & A ; euml ; n zullen voortplanten. Door antibiotica treden veel meer mutaties op dan normaal Al gebeurt. Met name het antibioticum rifampicine muteert met een heel hoge mutatiefrequentie. In heated Begin van de kuur zijn er nog veel bacteri & A ; euml ; n. Als het antibioticum wordt toegediend zullen Er dus vele resistente bacteri & A ; euml ; n ontstaan. Deze reageren niet meer op het antibioticum. De rest zal dood gaan. Als er dus maar & A ; eacute ; & A ; eacute ; n antibiotica wordt voorgeschreven dan zullen de tuberkelbacteri & A ; euml ; n resistentie opbouwen voor dot middel waardoor het niet meer behandeld kan worden. Om deze reden worden Er bij TBC meerdere antibiotica voorgeschreven. De twee meest gebruikte zijn rifampicine en isozianide. Door het niet afmaken new wave een kuur ontstaat eigenlijk hetzelfde. De bacillen worden resistent voor de antibiotica. Als de kuur niet wordt afgemaakt, zullen enkele resistente bacteri & A ; euml ; n het overleven ( Zie bron 2 ) . Doordat bacteri & A ; euml ; n ongeslachtelijk kunnen voortplanten kunnen ze zich snel vermeerderen. In de gunstigste omstandigheden vermeerderen ze zich elke twintig minuten. Er kunnen in korte tijd dus enorm veel bacteri & A ; euml ; n worden gevormd.

Als er bij voortijdig stoppen met de antibioticakuur dus nog enkele resistente bacteri & A ; euml ; n over zijn, zullen er binnen de kortste keren weer miljoenen bacillen in het lichaam zijn. Deze keer zal het echter een stuk moeilijker zijn ze Te behandelen doordat de resistentie aanwezig is. Pas na zes tot negen maanden zullen alle bacteri & A ; euml ; n dood zijn, inclusief de resistente. Dan is iemand genezen. Deze manier new wave resistentie wordt de secundaire resistentie genoemd.

Naast secundaire resistentie bestaat Er ook nog primaire resistentie. Aan deze primaire resistentie gaat eerst de secundaire resistentie vooraf. Primaire resistentie ontstaat doordat een bronpati & A ; euml ; nt, een Al met resistentie besmette tuberculose pati & A ; euml ; National Trusts, in de buurt komt van nog niet besmette personen. Doormiddel new wave transductie, transformatie en conjugatie worden alle bacteri & A ; euml ; n in heated lichaam besmet. Bij conjugatie, ook wel ‘bacteri & A ; euml ; le seks ‘ genoemd worden plasmiden new wave de ene naar de andere bacterie overgebracht. De resistentie zit vaak op de plasmiden. Bij uitwisseling new wave de plasmiden wordt de resistentie dus ook overgedragen. Dit kan tussen bacteri & A ; euml ; n van dezelfde stam maar ook tussen bacteri & A ; euml ; n die niet aan elkaar verwant zijn. Hierdoor kunnen alle bacteri & A ; euml ; n in je lichaam resistent worden voor in het geval new wave tuberculose: rifampicine en isozianide. Bacteri & A ; euml ; n worden door uitademen, niesen en hoesten de lucht in geblazen. Zo wordt een tweede persoon dus gemakkelijk gesmet met de resistente vorm new wave tuberculose.

Deze resistente vorm new wave TB kan verschrikkelijke gevolgen hebben. De ziekte kan dan moeilijk tot niet meer behandeld worden. De tuberkelbacterie zal zich verspreiden en kan de dood tot gevolg hebben.

Resistente TBC is overigens wel Te genezen, het is alleen moeilijk en kost enorm veel geld. Een bedrag digital audiotape vele niet bij elkaar kunnen krijgen. Het is dan ook logischer om de resistente vorm bij de kiem aan Te pakken. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Een aantal dingen zijn hier erg belangrijk bij. Zo moet de kuur zoals al gezegd afgemaakt worden. Dit kan doormiddel new wave intensief toezicht op het daadwerkelijk innemen van de pillen. Er zijn Al een aantal voorbeelden bekend waar deze manier uiterst succesvol is. Verder moeten er dus meerde antibiotica Te gelijk worden ingenomen.

Als dot goed gebeurd zal de resistente tuberculose uit ons leven verdwijnen.

Conclusie/Samenvatting

Tijdens het maken new wave dot PO ben ik een hoop Te weten gekomen van deze ziekte. Ik ken nu alle symptomen en verschijnselen. Buiten dot, wat ik overigens al interessant vond ben ik nog veel meer Te weten gekomen. Zo heb ik bijvoorbeeld allerlei zaken geleerd over antibiotica en bacteri & A ; euml ; n over heated algemeen. Ook door communicatie met allerlei partijen heb ik me kunnen verdiepen in de medische wereld. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat het vak: arts-microbioloog inhoud. Dit beroep lijkt me zeer interessant. Dit jaar tabun ik een dekagram meelopen met artsmicrobioloog: Bert Mulder. Hij is werkzaam in heated Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in Enschede. Dit laboratorium bedient het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo nut

het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk new wave diagnostiek. Als dot bezoek aan het laboratorium me bevalt, is er een kans dat ik dot tabun studeren. Hier heeft deze praktische opdracht dus aan meegeholpen. Vandaar digital audiotape ik op een leerzaam proces kan terug kijken.

Voor dot gebeurd moet alleen nog een hoop gebeuren. We zijn op de goede weg, maar het probleem is nog steeds groot. De behandeling is niet duur en werkt in de meeste gevallen uitstekend. Deze medicijnen kunnen jaarlijks twee miljoen mensen redden. Er zou dus veel meer aandacht moeten worden besteed aan deze ziekte. Bij de behandeling zal wel voorzichtig gedaan moeten worden om resistentie te voorkomen. Hiervoor moet de antibioticakuur worden toegediend met meerdere antibioticum en zal de kuur afgemaakt moeten worden.

Als dot allemaal gebeurt dan zal tuberculose een ziekte new wave het verleden kunnen worden. Maar zo ALSs gezegd: we zijn er peg lang niet!

Literatuurlijst

Instellingen:

 • Telefonisch contact met: tuberculose afdeling GGD Arnhem
 • Telefonisch contact met: Afdeling Medisch Micro Biologie in ziekenhuis Rijstate Uitgebreid contact met Arts Microbioloog new wave het Medisch Spectrum Twente: Bert Mulder:

Deze arts-microbioloog heeft me naar het antwoord geleid. Het specialisme new wave Bert Mulder is medische microbiologie. Hij is werkzaam in het

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in

Enschede. Dit laboratorium bedient het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo nut

het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk new wave diagnostiek. Na een aantal e-mails heb ik veel informatie gekregen. Vervolgens heb ik dot verslag opgestuurd naar hem. Na het lezen ben ik uitgenodigd een kijkje Te komen nemen in heated laboratorium.

Videodisk:

 • National Geographic: Body Attack: Evolutie tuberkelbacil
 • National Geographic: TBC

Internet:

 • hypertext transfer protocol: //www.microbiologie.info/resistentie.htm
 • hypertext transfer protocol: //noorderlicht.vpro.nl/dossiers/17020208/hoofdstuk/17020980/
 • hypertext transfer protocol: //www.tuberculose.nl/Site/Components/SitePageCP/ShowPage.aspx? ItemID=0b159892-b590-4c1f-bb5e-5802ad704666 & A ; SelectedMenuItemID=2eb3667c-406d-444f-b2b7-c251ddf6a36f
 • hypertext transfer protocol: //www.kennislink.nl/publicaties/bacterien-en-antibiotica-resistentie
 • hypertext transfer protocol: //www.kncvtbc.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx? id=4921d8fd-4037-4936-b345-e37fb34c8bb8
 • hypertext transfer protocol: //www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bacterie.html
 • hypertext transfer protocol: //www.volkskrant.nl/binnenland/article1168877.ece/Tbc_4.500_doden_per_dag
 • hypertext transfer protocol: //www.verdec.com/geneesk/ziektes/tbc.htm
 • hypertext transfer protocol: //www.rivm.nl/vtv/object_document/o1528n16934.html
 • hypertext transfer protocol: //www.merckmanual.nl/content.html? alinea=2347 & A ; redirectnext=1 & A ; redirect=1
 • www.kncvtbc.nl/site/Components/ … /Download.aspx? Idaho…
 • hypertext transfer protocol: //www.tuberculose.nl/Site/Components/SitePageCP/ShowPage.aspx? ItemID=f34dadfd-0457-4192-b0bb-e7738d828644 & A ; SelectedMenuItemID=5d376e50-aef1-4977-b987-4403ac1fdb1a
 • www.stoptbc.nl
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out