eolaiocht cgnm damhna

Term Definition
Dascadh nuair a aithrionn gas go solaid
idirleatha nuair a theann moilini o ait ina bhfuil go leor doibh go hait nach bhfuil go leor doibh
solaid leacht agus gas na tri staid damhna
reophointe an phointe nuair a aithrionn leacht go solaid
fiuchphointe nuair a theann leacht go gas
lea o solaid go leacht
nealu o solaid go gas
galu o leacht go gas
comhdhuluthu o gas go leacht
gas -nil cruth cinnte ar
-snamhann siad
-dluthann siad
solaid -bionn cruth cinnte ar
– ni snamhann siad
– biionn na moilini i bpatrun
– ni dluthionn siad
leacht -ni bhionn cruth cinnte orthu
– snamhann agus galaionn siad
– sleanhnaionn na moilini thar a cheile
leaphointe an phointe nuair a theann solaid go leacht
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out