Windows 98 Essay

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU
POSLOVNA INFORMATIKA
Uros Gorensek
st. Indeksa: 81559086
studijsko leto 1999/2000
Kazalo
1. Uvod
2. Kaj je Windows ?
2.1 . Windows 98
2.1.1. Prvi pogled
2.1.2. Zacetek
2.1.3. Delo z okni
2.1.4. Windows pomoc
1. Uvod
Z uveljavitvijo osebnih racunalnikov tako za osebno kot za poslovno rabo, se je pojavil problem komunikacije med uporabnikom in racunalnikom. Pojavili so se razlicni operacijski sistemi, ki so vsak po svoje resevali ta problem. Najbolj se je na zacetku razsiril operacijski sistem DOS, ki pa je bil za marsikoga zelo kompliciran, za zahtevne uporabnike pa premalo zmogljiv.

Da bi zadovoljili vse bolj zahtevne uporabnike in poenostavili delo, so v programski hisi Microsoft razvili vmesnik, ki v celoti poteka v graficnem okolju. To je graficni vmesnik Microsoft Windows (slovensko Okna), ki temelji na operacijskem sistemu DOS.

We will write a custom essay sample on
Windows 98 Essay
or any similar topic only for you
Order now

Prva razlicica Windowsov je bila seveda zelo preprosta, vendar zelo zanesljiva, kar za novejse razlicice ne moremo trditi. Prva zelo uspesna razlicica je bil Windows 3.1x. Sledili so ji: Windows 95, Windows NT (mrezni sistem), Windows CE (za dlancnike), Windows 98 in trenutno najnovejsa razlicica Windows 2000.

2. Kaj je Windows ?
Microsoft Windows je graficno vecopravilno okolje, ki tece v operacijskem sistemu MS DOS. Tudi novejse razlicice Windows 95, 98 in 2000 uporabljajo za delovanje DOS, ceprav nam ni treba posebej prej nalagati ga na racunalnik. Te razlicice imajo DOS-ove ukaze v operacijski sistem ze vgrajene. Ne drzi povsem trditev, da je Windows operacijski sistem. Je le graficni vmesnik.

Programi pisani za Windows okolje imajo standardiziran izgled in ukazno zgradbo, zaradi cesar jih je lazje uporabljati. Odlikujejo ga naslednje lastnosti:
– poenotenost programskega vmesnika,
– vecopravilnost,
– enostavna izmenjava podatkov med programi,
– maksimalna izkoriscenost racunalnika,
– sistemske nastavitve na enem mestu in
– enostavnost dela.

V nadaljevanju se bom posvetil trenutno najbolj razsirjeni razlicici Windows, to je Windows 98.

2.1. Windows 98
Ce boste sedaj kupovali osebni racunalnik vam bodo prodajalci prav gotovo svetovali tudi nakup Windows 98. To je najnovejse okolje za delo z drugimi racunalniskimi programi, ki pa je le nadgradnja Windows 95.
Osnova tega okolja so barvne slicice oz. ikone in meniji. Omogoca tudi upravljanje z diski (delo z datotekami).

2.1.1. Prvi pogled
Na prvi pogled izgleda Windows 98 zelo preprosto. Vse kar vidimo po zagonu je:
– Namizje ponavadi opisemo kot celotni osnovni zaslon programa Windows, ceprav ta izraz v ozjem pomenu besede pomeni ozadje. Namizje je ob prvem zagonu obicajno pastelno zelene barve in prekriva skoraj celotno povrsino zaslona. Kasneje lahko barvo ozadja spremenimo ali celo vstavimo poljubno sliko.

– Ikone so slicice, ki predstavljajo razlicne programe oz. bliznjice do programov. Po prvem zagonu vidimo na namizju najpogosteje dve ikoni: Moj racunalnik in Kos. Ikone lahko poljubno dodajamo in razporejamo po namizju. Program zazenemo z dvakratnim klikom miske na ikono.

– Gumb start je najpomembnejsi gumb programa Windows. S klikom na ta gumb lahko odpremo meni start, s katerim je mogoce hitro in enostavno zaceti katerokoli opravilo v Windows. Meni start vsebuje: ukaze za zagon programov, seznam na zadnje uporabljenih dokumentov, spremembo nastavitev, iskanje datotek in map, prikaz pomoci in izklop programa Windows.

– Opravilna vrstica vsebuje gumb start in tudi gumbe trenutno zagnanih datotek. Nahaja se na dnu zaslona, lahko pa jo premaknemo levo,desno ali na vrh zaslona. Ce uporabljamo vec programov hkrati lahko zelo enostavno preklapljamo med njimi tako, da kliknemo gumb zelenega programa v opravilni vrstici.

– Kos ikona je nadomestek tipke del. Ce torej zelimo izbrisati datoteko ali ikono, jo samo povlecemo v kos. Nastavimo lahko kako dolgo datoteke ostanejo v kosu dokler se dokoncno ne izbrisejo oz. koliko % prostora nasega trdega diska lahko zavzame kos.

– Moj racunalnik ikona je namenjena odpiranju okna, v katerem lahko vidimo vsebino nasega racunalnika, poiscemo podatke o diskovnih pogonih ter tiskalnikih, ki so prikljuceni na nas racunalnik. Lahko pa tudi odpremo tudi okno za spreminjanje nastavitev celotnega sistema.

– Ura na desni strani opravilne vrstice kaze tocen cas. Z dvakratnim klikom na uro lahko vidimo koledar za tekoci mesec. Ce imate v racunalniku zvocno kartico boste poleg ure videli tudi ikono za nastavitev glasnosti.

1.1.2. Zacetek
Windows si ogledamo s pritiskom na gumb start in v meniju, ki se nam odpre se na gumb programi. Tu lahko vidimo kateri programi so namesceni v programu Windows. Na zacetku seveda nimamo veliko programov. Te moramo kasneje posebej namestiti. Vendar lahko vseeno kar nekaj stvari pocnemo s programi, ki so ze prilozeni programu Windows. Najpogosteje uporabljeni izmed teh preprostih programov so:
– beleznica (za kratke zapiske in urejevanje kratkih, tekstovnih datotek),
– racunalo (zepni kalkulator, ki ima moznost preklopa med preprostim in znanstvenim kalkulatorjem),
– slikar (verjetno eden najbolj priljubljenih slikarskih programov za zacetnike in nezahtevne uporabnike. Z njim urejamo in risemo bitne slike.),
– wordpad (zahtevnejsi urejevalnik besedil)
– raziskovalec (za urejanje nasih datotek na diskovnih pogonih),
– ostali programi (se namestijo po zelji pri namestitvi programa Windows).

1.1.3. Delo z okni
Okno je pravokotno podrocje na zaslonu v katerem se izvaja program ali pa v njem pregledujemo vsebino map in datotek. Vsa okna sestavljajo enaki osnovni elementi: vrstica z meniji, naslovna vrstica, gumb zapri, gumb minimiraj, gumb maksimiraj, statusna vrstica in ikona kontrolnega menija.

Okno odpremo z dvakratnim klikom ikone na namizju ali z izbiro gumba v meniju start. Ko se okno odpre, ga lahko poljubno prestavljamo in povecujemo. Gumb maksimiraj poveca okno na cel zaslon, gumb minimiraj pa okno pomanjsa v opravilno vrstico.

Ko je vsebina okna prevelika se pojavita drsna trakova na desni oz. na spodnji strani okna. S tema dvema trakovoma lahko v takem primeru prikazemo skrite dele okna.

1.1.4. Windows pomoc
Kadarkoli se nam zgodi, da cesa ne vemo (najveckrat se to zgodi pri nastavitvah) nam je na voljo pomoc, ki jo najdemo v meniju start ali pri drugih programih v meniju pomoc. Vsak program ima v vrstici z meniji meni pomoc, kjer je opisano vse kar potrebujemo za delo s programom. Pri programu Windows imamo na voljo tri vrste pomoci:
– vsebina (tu je prikazana pomoc oz. opis novosti po skupinah),
– stvarno kazalo (vsebuje seznam tem pomoci urejenih po abecednem redu),
– Iskanje (vpisemo zeleno besedo in racunalnik nam najde vse teme, ki vsebujejo to besedo).

1.1.5. Zagon in izhod iz Windows okolja
Ce smo Windows namestili nazadnje nam ni treba skrbeti kako ga zagnati, kajti zagnal se bo sam takoj, ko prizgemo racunalnik. Na voljo imamo tudi vec izbir zagonov (varni zagon, standardni, MS DOS nacin, potrjevanje korakov, idt.), ki se nam pokazejo s pritiskom tipke F8 takoj ob zagonu.
Windows okolje pa zapustimo tako, da v meniju start izberemo gumb zaustavitev sistema. Za tem imamo moznosti:
– pripravi racunalnik na izklop (ce zelimo ugasniti racunalnik),
– znova zagnati racunalnik (ce zelimo sistem ponovno zagnati),
– znova zagnati racunalnik v MS-DOS nacinu (ce zelimo karkoli poceti v DOS-u),
– standby (ce prekinemo z delom in ne zelimo ugasniti racunalnika, trdi diski se ustavijo).

1.1.6. Zakaj bi se za Windows odlocili in zakaj ne ?
Verjetno je za nekoga, ki ne obvlada racunalnistva do podrobnosti (za laika) se vedno najboljsa izbira okolje Windows, ker:
– je najbolj preprost za uporabo,
– je preveden v najvec jezikov (tudi slovenscino),
– je skoraj vsa programska oprema tako za nezahtevne uporabnike kot za strokovnjake pisana za Windows okolje,
– ga lahko kupimo skoraj povsod, kjer prodajajo racunalnike,
– ima vedno vecjo podporo za Internet,
– igrice delujejo dosti bolje, kot v DOS-u,
– za delo z datotekami skoraj ne potrebujemo tipkovnice, saj vse opravimo z misko,
– je vecopravilno okolje (vec programov se lahko izvaja hkrati),
– vsi gonilniki za strojno opremo so pisani za Windows,
– itd.

So pa seveda tudi slabe strani okolja Windows. Teh bi lahko programerji in izkuseni uporabniki nasteli kar veliko. Ena slabih strani je nestabilnost sistema. Skoraj ni uporabnika, ki uporablja Windows, da se nebi srecal z ?modrim zaslonom?. Ta se pokaze tedaj ko v sistemu pride do hude napake in moramo potem ponovno zagnati racunalnik. Vse kar smo do tedaj naredili je ponavadi izgubljeno. Prav zaradi tega se veliko uporabnikov odloca za operacijski sistem Linux, ki pa je zelo zanesljiv in stabilen. Slaba stabilnost sistema pa je zato, ker je Windows vedno obseznejse okolje (Windows 2000 potrebuje na nasem trdem disku 700 Mb prostega prostora) in razlicice izhajajo vedno pogosteje, tako da programerji Microsofta ne uspejo odpraviti vseh napak (hroscev). Druga slaba stran je vedno vecja zahtevnost strojne opreme, ki pa je dokaj draga ce moramo pogosto kupovati novo. Tudi Windows ni najbolj poceni, glede na to, da moramo poleg okolja Windows kupiti se vrsto drugih programov, ki zadovoljijo nase potrebe.

Osebno uporabljam Windows ze sest let in sem do sedaj ze preizkusil veliko razlicnih operacijskih sistemov, ki so veliko boljsi. Slaba stran ostalih operacijskih sistemov je le ta, da imajo premajhno podporo programske opreme. V prihodnosti mislim da je okolju Windows najvecja konkurenca Linux, ki se zelo hitro siri, prav tako tudi programska oprema zanj.

To bi bilo na kratko o okolju Windows. V nadaljevanju zelim predstaviti prvi program iz zbirke Microsoftova pisarna (Microsoft office), to je Microsoft Word.


Computers and Internet

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out