Zit er longkanker in de lucht Essay

Inleiding

Naar aanleiding new wave het ANW P.O. , hebben we dit verslag moeten schrijven, waarbij ook een PowerPoint hoort. Het onderwerp longkanker hebben we gekozen omdat het een ziekte is die heel erg vaak voorkomt. Daarom waren wij Er best wel nieuwsgierig naar en wilden we er onderzoek naar doen. En niet alleen de factoren door het roken zelf, maar invloeden vanuit de omgeving en het surroundings. Ook wilden wij iets dat Te maken had met heated menselijk lichaam, dus leek uiteindelijk dot ons een goed onderwerp om verslag over te doen.

Is er meer luchtvervuiling in niet-stedelijke gebieden dan stedelijke gebieden?

Uit een onderzoek blijkt inderdaad digital audiotape het ongezonder is om in niet-stedelijke gebieden Te wonen en digital audiotape ligt niet aan de luchtvervuiling maar aan iets anders. Er wordt zelfs gezegd digital audiotape 24 uur in de stad zijn zelfs gezonder is, dot komt door de uitlaatgassen van de car. Meestal is heated zo digital audiotape de meeste mensen in de stad dicht bij Hun werk zijn en meestal kunnen fietsen naar Hun werk de mensen op het platteland moeten best wel een tijd rijden om bij Hun werk te komen en daarmee ademen ze veel meer vervuilde lucht ( uitlaatgassen ) in dan mensen in de stad, ook al wonen dice in een meer vervuilde omgeving.

We will write a custom essay sample on
Zit er longkanker in de lucht Essay
or any similar topic only for you
Order now

Het blijkt ook digital audiotape mensen met kanker in de meeste gevallen uit de stad komen. Dan zul je wel denken dat het Er toch wel meer vervuild is maar digital audiotape is ook niet zo, want in de stad is de gezondheidszorg beter georganiseerd dus blijken Er in de stad meer mensen kanker Te hebben ALSs de mensen op het platteland digital audiotape komt doordat het daar pas veel subsequently ontdekt wordt of de diagnose wordt gewoon nooit gesteld. De luchtvervuiling in niet-stedelijke gebieden is dan wel meer maar digital audiotape komt dan doordat de mensen daar meer in de car zitten en door de car meer schadelijke stoffen binnen krijgen.

Het sterftecijfer is ook hoger in de stedelijke gebieden maar dot komt meestal door vele car ongelukken er sterven ook mensen met longkanker.

Hoe gevaarlijk is passief roken ( meeroken ) ?

Als mensen roken, komen er bepaalde gevaarlijke en giftige stoffen vrij in de omgeving. Ze zijn erg ongezond. Het gas bestaat onder andere uit ; Teer, Tabak en Nicotine. Als het door een persoon steeds herhaald wordt ingeademd via de lucht, kan dot uiteindelijk longkanker en hartproblemen ALSs gevolg hebben. Andere gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld: hoesten, prikkende ogen, en hoofdpijn. In Nederland overlijden er jaarlijks duizenden niet-rokers door heated inademen van de giftige tabaksrook. De gevolgen new wave meeroken zijn veel ernstiger dan gedacht. Zo komt 40 uur per hebdomad passief roken, overeen met 5 sigaretten per dekagram. Microstof is een vorm new wave kleine deeltjes die voorkomen in het tabaksrook.Dat is erg slecht voor longen en Hart. Het gas digital audiotape vrijkomt bevat ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen, afgekort, P.A.K. Deze kunnen kanker veroorzaken. Er zijn Er trouwens wel meer dice digital audiotape veroorzaken, maar enkelen daarvan zijn radioactief. Dat wil zeggen digital audiotape deze stoffen straling afgeven in de longen. De samenstelling van sigaretten castle bestaat uit een per centum van 15 % zogeheette hoofdstroomrook. Deze wordt door de roker in- nut uitgeademd. De remainder ( 85 % ) komt vrij vanuit het gloeiende gedeelte new wave de sigaret. Deze zijstroom castle bevat 5 keer zoveel giftige gassen en 46 keer zoveel NH3 ( Ammoniak ) als de zorgen voor een combinatie new wave een paar 1000 giftige stoffen, onder andere 40 kankerverwekkende soorten. Die worden door meeroker in de vorm van gassen ( 90 % ) en vaste stoffen ( 10 % ) ingeademd.

Het is gebleken uit onderzoek digital audiotape roken en meeroken voor de meeste doden op de wereld zorgt. Als je je dus vaak in een rokerige omgeving bevindt, kun je last krijgen new wave je ademhaling. Voor kinderen en babe ‘s geldt het vooral en moet je excess voorzichtig en watchful zijn. Hun longen zijn nog niet volledig ontwikkeld en ze ademen sneller, waardoor het negatieve consequence new wave het sigarettenrook nog sterker is en dezelfde nadelige gevolgen heeft. In Nederland roken ongeveer 18 tot 40 % new wave de niet-rokers mee. Waaronder de volwassenen maar ook de kinderen ( 20 tot 36 % ) . Ook is heated zo dat 7 % new wave de foetussen en embryo ‘s een rokende moeder hebben.

In 2007 berekende de Gezondheidsraad de gevolgen van meeroken in Nederland:

 • honderden sterfgevallen door longkanker
 • tienduizenden gevallen new wave luchtwegaandoeningen

Kan het DNA new wave buitenaf beschadigd worden, zodat je longkanker krijgt?

Een vier jaar durend onderzoek, werd geleid door het onderzoeksgroep Verum. Ze deden onderzoek naar de invloed van de stralingen op cellen ( geen plantencellen ) in een lab.

After being exposed to electromagnetic Fieldss that are typical for nomadic phones, the cells showed a important addition in individual and double-strandNadat deze cellen werden blootgesteld aan elektromagnetische velden, afkomstige new wave mobieltjes, toonden deze cellen een toename in enkele en dubbele DNA-streng pauzes. The harm could non ever be repaired by the cell. De schade die daardoor was veroorzaakt kon vaak niet worden gerepareerd door de cel zelf. De projectleider, Franz Adlkofer, zei:

Er was nog een resterende schade voor de toekomstige generatie van cellen. Deze veranderdeDNA carries the familial stuff of an being and its different cells “ There was staying harm for future coevals of cells, ” said project leader Franz AdlkofThis means the alteration had procreatverandervvvvvvv cellen worden gezien ALSs een mogelijke oorzaak new wave kanker.

Het is inderdaad een vraagteken dice bij veel mensen voorkomt: ze voelen helemaal niks, zien niks, en horen niks.

Ze vragen dan: hoe kan heated nou schadelijk zijn?

Je voelt er inderdaad helemaal niks new wave, maar onderhuids gebeurt er enorm veel. Je lichaam wordt gestuurd door zeer lichte stroompjes. De ‘hoofdcentrale ‘ zijn dan de hersenen. Door een UMTS of GSM mast in de buurt Te plaatsen, wordt je voortdurend blootgesteld aan een elektrisch veld, en dot verstoort deze handelingen in het lichaam.Zo betast ook UV-straling new wave buitenaf het DNA op een negatieve manier. Naar schatting treden Er in iedere cel per dekagram zo ongeveer duizend lichte beschadigingen op in het DNA. Dit kan oplopen tot zo’n 1.000.000 beschadigingen per cel per dekagram.Daarom zijn Er changeless DNA-herstelmechanismen in werking, zodat zoveel mogelijk schade gerepareerd kan worden. Maar soms gaat het fout, de gebroken stukjes worden niet gerepareerd en kunnen dan dwalen door de celkern, wachtend om opnieuw verbonden Te worden. Ze kunnen relatief grote afstanden afleggen en aan een verkeerd chromosoom worden gekoppeld. De breuken dice niet gerepareerd kunnen worden veroorzaken bijvoorbeeld problemen tijdens de celdeling, die meestal de dood van de cel tot gevolg hebben. Wanneer de beschadigde cel in leven blijft en de cellen oneindig gaan delen, kan deze cel zich tot een kankercel ontwikkelen. Als deze zich zelf weer verder ontwikkeld, ontstaat Er uiteindelijk een tumour.

Dus netjes op een rijtje het volgende:

 • De cel kan zich niet meer delen, ander woord daarvoor is: senescentie
 • De cel ‘pleegt zelfmoord ‘ ( apoptose ) .
 • De cel gaat zich ongeremd delen, dot kan leiden tot de vorming van tumoren.

In heated laatste geval, met tumoren, kan dot wel degelijk leiden tot longkanker.

Het is zo dat kankercellen onsterfelijk zijn. Normale lichaamscellen kun zich 50 tot 70 keer delen. In iedere cel is er een moleculaire ‘teller’die bijhoudt hoeveel celdelingen Er hebben plaatsgevonden. Bij iedere deling wordt het DNA gekopieerd, daarbij gaat het om een stukje new wave de uiteinden verloren. Je kunt het vergelijken met een schoenveter waarvan het beschermplasticje door beschadiging langzaam maar zeker vergaat. Dus gaat net ALSs het voorbeeld gaat digital audiotape hier ook zoveel door tot het zoveel schade heeft opgelopen, dat de cel zichzelf niet meer kan delen en dood gaat. De kankercellen hebben een soort ‘afweersysteem ‘ om dot geval tegen Te gaan. Ze repareren zelf de uiteinden new wave de DNA strengen nadat ze cel zich heeft gedeeld. De ‘teller ‘ telt niet door en daardoor zijn de cellen onsterfelijk.

Kankercellen kunnen een steeds groter wordende tumour vormen die in het lichaam die grote problemen ALSs gevolg hebben. Zo kunnen ze belangrijke organen, onder andere de longen, in verdrukking brengen. Tumorcellen verspreiden zich door het lichaam en vormen daar weer nieuwe tumoren. Deze nieuw gevormde tumoren noemen we uitzaaiingen of metastases. Deze unieke ‘supereigenschap ‘ geeft de kankercellen kracht om zich snel Te verdelen over heated menselijk lichaam. Uitzaaiingen maken kanker heel erg risicovol. Dood door kanker is vaak het gevolg daarvan.

Maar eigenlijk lijken tumorcellen heel veel op normale cellen. Vandaar digital audiotape het zo ongelofelijk moeilijk is om ze uit het lichaam Te halen. Chemotherapie en bestraling zijn de enige 2 manieren om uitgezaaide tumoren Te verwijderen, maar deze methoden zijn niet bepaald specifiek en de kans op succes is nogal laag.Heel veel dingen over kanker zijn nog onbekend. Daarom onderzoek alsnog noodzakelijk. Maar het is nu allang duidelijk digital audiotape kanker een gevolg is van een tal opeenstapelingen new wave fouten en beschadigingen in het DNA. Het komt ook voor digital audiotape deze fouten erfelijk zijn, en dat het wordt overgedragen. Je spreekt dan new wave erfelijke kanker.

Wat ook kan zijn, is dat Er vrije radicalen in onze cellen zitten die het DNA beschadigen. Dat zijn kleine schadelijke deeltjes. Doordat de vrije radicalen ons lichaam voortdurend ‘aanvallen ‘ , verouderd ons lichaam langzaam maar zeker. Je kunt je cellen echter wel beschermen tegen deze vrije radicalen, namelijk met antioxidanten. Vrije radicalen worden gevormd, telkens ALSs ons eten wordt omgezet in energie. Maar ook is heated dus zo digital audiotape het new wave buitenaf ons lichaam kan binnendringen door bijvoorbeeld: roken, luchtvervuiling, schadelijke straling uit de ruimte zoals UV straling, en chemicali & A ; euml ; Ns.

Maar de vraag is: Hoe beschadigen Al dice vrije radicalen het DNA? Het pimple zo: deze vrije radicalen zijn in staat de eiwitten en de vetten in ons lichaam aan Te tasten en Te beschadigen. Vetten zijn namelijk bouwstoffen new wave o.a. celmembranen. En eiwitten zijn de bouwstoffen die deelnemen aan heated ondersteunen new wave onze spieren, organen en Deoxyribonucleic acid. Het DNA is voor cellulaire regeneratie het commandocentrum. Wat wordt bedoelt met regeneratie, is dat Er een natuurlijk proces is, dat het weefsel zich vernieuwd en hersteld. Als dus uiteindelijk het DNA wordt beschadigd, kan de cel het niet meer onder controle houden, en ontstaat er kanker door ongeremd groeien. Ook kan het dus muteren of afsterven.

Hebben niet-rokers een kans op longkanker?

Een niet-roker heeft zonder meeroken ongeveer 1 % om longkanker Te krijgen, de kans op longkanker met meeroken neemt toe met 1,009 % ( dus uiteindelijk 2,009 % kans op longkanker ) 90 % new wave de mensen die longkanker krijgen roken of hebben gerookt.Ook is er gebleken digital audiotape mensen die niet roken een grotere overlevingskans hebben en ook beter bestand zijn tegen anti-kankermedicijnen. En het is ook ontdekt digital audiotape 132 mensen dice niet roken lonkanker hebben en 522 mensen dice roken. De overlevingskans van mensen met longkanker is van niet-rokers 23 % en de mensen die wel roken is 16 % . De levensduur new wave mensen die niet roken is 4,1 jaar langer dan dice new wave rokers. Sommige onderzoekers gaan ervan uit digital audiotape ALSs er een tumour ontstaat bij niet-rokers, toch zelfs iets andere kenmerken heeft dan een tumour bij iemand dice wel rookt. En natuurlijk kan het zo zijn digital audiotape je niks met sigaretten en tabaksrook Te maken hebt, maar toch longkanker hebt. Dan is de kans heel erg groot digital audiotape dice ziekte erfelijk is, en dat het aan dice persoon is overgedragen.

Conclusie

Zo zie je maar weer, digital audiotape longkanker niet enkel door roken komt, maar ook veroorzaakt kan worden door de omgeving waarin je je bevind. Als eerste hebben we gezien dat de kans op longkanker in niet-stedelijke gebieden groter is dan in stedelijke gebieden. Daarna keken we naar heated passief roken. Daar heeft heated tabaksrook een groot impact op de gezondheid van de mens. Vervolgens kun je zien digital audiotape door verschillende stralingen het DNA wordt beschadigd, en kan leiden tot longkanker wanneer Er dergelijke fouten optreden. En ten slotte onderzochten we dus of niet-rokers ook een kans kunnen krijgen op longkanker. Meestal gebeurd digital audiotape door erfelijkheid, maar ook wel door luchtvervuiling. We kunnen uit deze gegevens concluderen dat Er dus wel degelijk longkanker in de lucht voorkomt.

Bronnen:

 • hypertext transfer protocol: //www.arbobondgenoten.nl/aktueel/november2003/passiefroken.htm
 • hypertext transfer protocol: //www.arbobondgenoten.nl/faq/gevstof/faqroken9.htm
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/DNA
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/DNA-schade
 • hypertext transfer protocol: //nl.wikipedia.org/wiki/Aromatische_verbinding
 • hypertext transfer protocol: //www.ggdkennisnet.nl/kennisnet/20743
 • hypertext transfer protocol: //dikkedeur.dyndns.org/index.php? option=com_awiki & A ; view=mediawiki & A ; article=Aromatische_verbinding
 • hypertext transfer protocol: //www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? type=CRE & A ; reference=20070521 & A ; secondRef=ITEM-018 & A ; language=NL & A ; ring=A6-2007-0125

Samenwerking:

De samenwerking vond in heated Begin plaats tijdens de lessen en in de mediatheek, maar daar buitenom zijn we niet bij elkaar geweest om eraan Te werken, dus hebben we het allemaal over MSN en E-mail gedaan. Het liep af en toe wel een beetje moeizaam, maar we hebben heated uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. We zijn er ook wel ruim new wave Te voren aan begonnen zodat we het precies op tijd af kregen. We hebben over het algemeen best wel zelfstandig gewerkt, maar er waren ook punten waar natuurlijk overleg nodig was.

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out